Våg
12 kesäkuu, 2018

Nuorten kulttuuristipenti 2017

20 marraskuu, 2017

Halvaks selittää sinun kokemuksista?

Ruottin Toornionlaaksolaisliitto STR-T oon saanu tukea Kylttyyriteparttemäntistä ette tehhä esitutkinon  ette valasta Ruottin valtion väkivaltaa toornionlaaksolaisile ja meänkielisille. Tämä esitutkimus tehhään aikana 1/11 2017 – 31/1 2018. Esitutkimus tullee antamhaan vastauksen minkälainen jatkuva prosessi saattais olla. Osa esitutkimuksen sisälöstä oon ...

Kuttu vuosikonkressiin 27-28/4 2019

Lauantai 27 aprilli 2019 klo 12.00-17.00 Kristallen (uusi kunnantalo)

Perintheinen vuosikokous mutta ensimäistä kertaa järjestethään samale päiväle samhaan paikhaan ko NKF:in, Ruijan kveeniliiton, maanjohtokokous.

Pyhä 28 aprilli 2019 klo 9.00-12.00 Malmfältens folkhögskola

Luento tottuus – ja sovintokomisuunityöstä Norjassa, luento meänkielen kielisentteristä.

Tervetuloa!

(Kuva: Kierunan kunta)

Haeks ommaa Meänflakua?

Meän uusi meänflauntuottaja oon FlaggorOnline ja Nyt met myymä pois Meänflakut  Lippuvabriikistä, ostakaa pois, niin kavvon ko riittää. Hyvät hinnat! Ulosmyynti alkaa tästä eespäin mutta saattaa ette flaut myyhään lophuun. Löyät niitä täältä!

Kuva: Hasse Stenudd

Kauppa

Tornionlaaksonteatteri

Lue lissää

Lumipallo laaksosta

Miksi STR-T oon olemassa? Peilaama kätevästi ja pinnalisesti 1900-luvun tornionlaaksolaisen kielihistuurian läpi ja freistaama ymmärtää. Riksförpynti perustethiin 1981, mutta paljon enämpi oon tapahtunnu sitä ennen.

Lue lissää

Sinun kannanotto vaikuttaa

Ette vahvistaa tornionlaaksolaisitten painotusvaltaa heän tärkheishiin kysymykshiin – se oon STR-T tehtävä jatkossa. Ja se oon tärkeä työ ko hunteeraa minuriteettipulitista reformia joka astu voihmaan 2010. Ja se huomattava tosiasia ette STR-T oon lausunonantaja minuriteettikysymyksissä.

Lue lissää

Uusi taattasuojelulaki

25 toukokuuta 2018 uusi Taattasuojelulaki, GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voihmaan. Tämä taattasuojelulaki tullee jäällaahmaan koko Euroopassa. Net tiot mitä Svenska Tornedlingars riksförbund-Tornionlaaksolaiset rejistreera oon jäsenön nimi ja piiain perhejäsenet, osote, meiliosote eli telefooninumero. Nämät tiot tarvithaan meän jäsenmakson järjestämisseen. Tietoja jäsenistä ei anneta ulos, net käytethään vain riksförpyntin sisälä ja paikalisjärjestössä mihinkä kuuluu.

Jos sie joka olet jäsen halvat tarkastaa, muuttaa eli ottaa tietoja pois, ota kontaktia meilin kautta [email protected], [email protected] eli telefoonin kautta  070-582 40 74

Tule jäseneksi - maaliskuu ja huhtikuu

Maksa ja tule jäseneksi niin sie olet myötä ko veethään kuukausitten voitto. Yks kirjapaketti oon potissa. Veto tehtään 6/5. Muista kirjottaa meili eli telefooninumero ko sie maksat, ette met saama kiini jos tullee voitto. Katto lissää (ruottinkielelä) Bli medlem

Bli medlem

Tule friiksi jäseneksi

Lue lissää

Tornionlaaksossa

…met hunteeraama ennen ko puhuma.
…panema suupan oven pääle ette nähhään ette emmä ole kotona.
…perustethiin Maan oikea mitta justhiins.
…julistaa sauna elämän alun ja lopun.
…synty ja kasvatethiin mupiilin keksijä.
…oon mies joka teki kultaa kyylspetsipännistä.
…oon mailman paras hihtaja kotona.
…oon rakhaus rajaton.
…tarjothaan kunnialla omasta kryyvimaasta.
…oon metrin pitukaisia lohia – silmitten välissä.
…oon maapallon pohjospuoliskon suuriin koskematon vesisysteemi.
…oon elämää.
…toivot Sie ette traasumatot saattaisit puhua.
…saattaa olla malmia monessa pottumaassa.
…kannattee. Nyt elikkä toisti.