• Foto Håkan Groth
Våg
23 marraskuu, 2020

Oon motsuunitten aika

15 heinäkuu, 2020

Raahvaitten kylttyyristipenti 2019: Astrid Kruukka, Pajala

Haeks ommaa Meänflakua?

Flaggor online on meän leverantööri. 

Meilä on jotaki flakuja itteläki.

Kuva: Hasse Stenudd

Kauppa

Nyt oon aika numireerata aikustenstipentiaatti 2020

STR-T jakkaa joka vuosi Aikustenstipentin. Stipentitten vasthaanottajat oon henkilöt, föreninkit, yritykset eli järjestöt (orkanisasuunit) jokka jollaki mallin oon eesauttanheet meänkieltä ja tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten kylttyyyriä vuona 2020.

Tervetuloa numineeraahmaan sinun Aikustenstipentiaatin viimisthään 31 janyaaria (tammikuuta) 2021. Lähätä nimi/nimet ja mutiveerinki STR-Tle, Tornedalsvägen 13, 984 31 Pajala eli e-postin kautta: [email protected]

Kuvassa: Astrid Kruukka, Aikustenstipentiaatti 2019

Ala jäseneksi - Lokakuu ja marraskuu 2020

Maksa ja ala jäseneksi niin olet matkassa veossa kirjapaketista (katto kuvvaa). Veto tehtään 1/12. Muista kirjottaa nimi ja osote mielelhään kans e-posti ja telefooninumero. Lue lissää ”Bli medlem”.

 

Bli medlem

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisile

Tottuus- ja sovintokomisuuni pittää tutkia loukkauksia ja väkistämistä tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia vasten 1800- ja 1900-luvun assimileerinkipolitiikan seurauksenna. Lue lissää meän tehtävästä.

Sinun kannanotto vaikuttaa

Ette vahvistaa tornionlaaksolaisitten painotusvaltaa heän tärkheishiin kysymykshiin – se oon STR-T tehtävä jatkossa. Ja se oon tärkeä työ ko hunteeraa minuriteettipulitista reformia joka astu voihmaan 2010. Ja se huomattava tosiasia ette STR-T oon lausunonantaja minuriteettikysymyksissä.

Lue lissää

Uusi taattasuojelulaki

25 toukokuuta 2018 uusi Taattasuojelulaki, GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voihmaan. Tämä taattasuojelulaki tullee jäällaahmaan koko Euroopassa. Net tiot mitä Svenska Tornedlingars riksförbund-Tornionlaaksolaiset rejistreera oon jäsenön nimi ja piiain perhejäsenet, osote, meiliosote eli telefooninumero. Nämät tiot tarvithaan meän jäsenmakson järjestämisseen. Tietoja jäsenistä ei anneta ulos, net käytethään vain riksförpyntin sisälä ja paikalisjärjestössä mihinkä kuuluu.

Jos sie joka olet jäsen halvat tarkastaa, muuttaa eli ottaa tietoja pois, ota kontaktia meilin kautta [email protected], [email protected] eli telefoonin kautta 070 654 04 50 eli 070 582 40 74

Met Nuoret

Met Nuoret Tule friiksi jäseneksi

Lue lissää

Tornionlaaksossa

…met hunteeraama ennen ko puhuma.
…panema suupan oven pääle ette nähhään ette emmä ole kotona.
…perustethiin Maan oikea mitta justhiins.
…julistaa sauna elämän alun ja lopun.
…synty ja kasvatethiin mupiilin keksijä.
…oon mies joka teki kultaa kyylspetsipännistä.
…oon mailman paras hihtaja kotona.
…oon rakhaus rajaton.
…tarjothaan kunnialla omasta kryyvimaasta.
…oon metrin pitukaisia lohia – silmitten välissä.
…oon maapallon pohjospuoliskon suuriin koskematon vesisysteemi.
…oon elämää.
…toivot Sie ette traasumatot saattaisit puhua.
…saattaa olla malmia monessa pottumaassa.
…kannattee. Nyt elikkä toisti.