Våg
12 kesäkuu, 2018

Nuorten kulttuuristipenti 2017

20 marraskuu, 2017

Halvaks selittää sinun kokemuksista?

Ruottin Toornionlaaksolaisliitto STR-T oon saanu tukea Kylttyyriteparttemäntistä ette tehhä esitutkinon  ette valasta Ruottin valtion väkivaltaa toornionlaaksolaisile ja meänkielisille. Tämä esitutkimus tehhään aikana 1/11 2017 – 31/1 2018. Esitutkimus tullee antamhaan vastauksen minkälainen jatkuva prosessi saattais olla. Osa esitutkimuksen sisälöstä oon ...

Haeks ommaa Meänflakua?

Meän uusi meänflauntuottaja oon FlaggorOnline ja Nyt met myymä pois Meänflakut  Lippuvabriikistä, ostakaa pois, niin kavvon ko riittää. Hyvät hinnat! Ulosmyynti alkaa tästä eespäin mutta saattaa ette flaut myyhään lophuun. Löyät niitä täältä!

Kuva: Hasse Stenudd

Kauppa

Tornionlaaksonteatteri

Lue lissää

Lumipallo laaksosta

Miksi STR-T oon olemassa? Peilaama kätevästi ja pinnalisesti 1900-luvun tornionlaaksolaisen kielihistuurian läpi ja freistaama ymmärtää. Riksförpynti perustethiin 1981, mutta paljon enämpi oon tapahtunnu sitä ennen.

Lue lissää

Sinun kannanotto vaikuttaa

Ette vahvistaa tornionlaaksolaisitten painotusvaltaa heän tärkheishiin kysymykshiin – se oon STR-T tehtävä jatkossa. Ja se oon tärkeä työ ko hunteeraa minuriteettipulitista reformia joka astu voihmaan 2010. Ja se huomattava tosiasia ette STR-T oon lausunonantaja minuriteettikysymyksissä.

Lue lissää

Uusi taattasuojelulaki

25 toukokuuta 2018 uusi Taattasuojelulaki, GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voihmaan. Tämä taattasuojelulaki tullee jäällaahmaan koko Euroopassa. Net tiot mitä Svenska Tornedlingars riksförbund-Tornionlaaksolaiset rejistreera oon jäsenön nimi ja piiain perhejäsenet, osote, meiliosote eli telefooninumero. Nämät tiot tarvithaan meän jäsenmakson järjestämisseen. Tietoja jäsenistä ei anneta ulos, net käytethään vain riksförpyntin sisälä ja paikalisjärjestössä mihinkä kuuluu.

Jos sie joka olet jäsen halvat tarkastaa, muuttaa eli ottaa tietoja pois, ota kontaktia meilin kautta [email protected], [email protected] eli telefoonin kautta  070-582 40 74

Oon motsuunitten aika

Oon aika kirjottaa motsuunia (alotheita) konkreshiin. Viiminen päivä motsuunila oon 1 fepryaaria 2019. Tervetuloa kirjothaan osotheesheen: STR-T, Tornedalsvägen 13, 984 31  Pajala eli [email protected] 

Kenele sie halvaat antaa stipentin?

STR-T jakkaa joka vuosi kolme stipentiä henkilöile jokka eistävä tornionlaaksolaista kulttuuria ja elämäntappaa, niinko kulttuurityöntekijä joka aktiivisesti käyttää meänkieltä toiminassa ja nuoret jokka lukevat kieltä koulussa. Kolme eri stipentiä jaethaan; Nuorten stipenti, Aikusten stipenti ja Pruuaama ja freistaamapalkinto. Tervetuloa ilmothaan sinun ehotukset viimisthään 1 fepryaaria 2019.  Lähätä henkiön nimi ja sinun mutiveerinki: STR-T, Tornedalsvägen 13, 984 31  Pajala eli [email protected] 

Tule jäseneksi - Janyaari ja Fepryaari

Maksa ja tule jäseneksi niin sie olet myötä ko veethään kuukausitten voitto. Kaks naistenjakkaa (XS ja M) ovat potissa. Veto tehtään 4/3. Muista kirjottaa meili eli telefooninumero ko sie maksat, ette met saama kiini jos tullee voitto. Katto lissää (ruottinkielelä) Bli medlem

Bli medlem

Plaavaa Kaamoksen hyllyilä

Kaamos Förlaaki oon STR-Tn oma kustantamo joka julkasee kirjailioita ja muusikoita jokka käyttävä meänkielitä omassa tuotanossa.
Tervetuloa plaavaahmaan kirjalisuuen moninaisuuessa!

Tule friiksi jäseneksi

Lue lissää

Tornionlaaksossa

…met hunteeraama ennen ko puhuma.
…panema suupan oven pääle ette nähhään ette emmä ole kotona.
…perustethiin Maan oikea mitta justhiins.
…julistaa sauna elämän alun ja lopun.
…synty ja kasvatethiin mupiilin keksijä.
…oon mies joka teki kultaa kyylspetsipännistä.
…oon mailman paras hihtaja kotona.
…oon rakhaus rajaton.
…tarjothaan kunnialla omasta kryyvimaasta.
…oon metrin pitukaisia lohia – silmitten välissä.
…oon maapallon pohjospuoliskon suuriin koskematon vesisysteemi.
…oon elämää.
…toivot Sie ette traasumatot saattaisit puhua.
…saattaa olla malmia monessa pottumaassa.
…kannattee. Nyt elikkä toisti.