Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den nionde att svara på några frågor är styrelseledamoten Johanna Nordblad Sirkka.

Styrelseroll: Styrelseledamot

Aktiva år i styrelsen: 2 år

Mitt bästa minne från en händelse där styrelsen var involverad: ”Vår aktivistaktion i Luleå när Luleås politiker skulle rösta om förvaltningskommun för meänkieli.”

Mina hjärtfrågor i föreningen: ” Utbildning. Finns stora brister där som det ser ut idag.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”För att det är nödvändigt med organisationer som arbetar för våra rättigheter och med att stärka vår identitet och självkänsla.”

Favoritplats: ”Stugan i Raanujärvi.”

 

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den åttonde att svara på några frågor är suppleanten Daniel Snell.

Styrelseroll: Suppleant

Aktiva år i styrelsen: Ett år

Mitt bästa minne från en händelse där styrelsen var involverad: ”Har tyvärr inte hunnit med några större händelser ännu tillsammans med styrelsen dels för att jag nyligen blivit invald men också för att jag bor i Göteborg och ännu inte haft några uppdrag i styrelsens regi.”

Mina hjärtefrågor i föreningen: ”Att genom att bevara och föra ut den tornedalska kulturen visa den rika kultur vi har med oss från uppväxten och som vi är stolta över.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”För att bevara vårt tornedalska arv.”

Favoritplats: ”Pajala har sedan min uppväxt alltid haft en speciell plats i mitt liv. Där finns den trygghet och de äventyr jag fått med mig från barndomen och som format mig till den jag är idag.”

 

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den sjunde att svara på några frågor är kassören Tapio Kostet.

Styrelseroll och aktiva år?

”Jag är kassör i förbundet sedan 2007 så det har blivit 9 år i styrelsen. Har sagt att min plats är vakant från första året, hittills har det inte dykt upp någon som velat axla rollen som kassör. I kassörsrollen har jag haft ett fantastiskt stöd från kansliet där Siw Vanhatalo levererat månadsrapporter och hållit ordning och reda i förbundets administrativa rutiner.”

Bästa minne?

”Det mest minnesvärda styrelsemötet var det första året då vi hade ett visionärt möte i Korpilombolo och hittade en röd tråd mellan stadgarna som anger vad förbundet skall ha för uppgift och olika möjligheter som vi då såg. Tyvärr har mycket stannat på vägen på grund av en krass realitet bestående av hur mycket (litet) medel förbundet har till förfogande.

Under åren har rollen bestått främst av att hålla balans i de kostnader vi drar på oss mot de pengar förbundet har till förfogande. På så sätt har vi byggt upp en någorlunda balanserad grund under de nio åren. Samtidigt har framtidsfrågor legat varmt om hjärtat; deltagandet i översynen av stadgarna för att bredda vilka som kan identifiera sig som meänkielitalande, medlingen i flaggfrågan som gjorde att vi kunde få en gemensam symbol, samt den pågående utformningen av förbundets grafiska profilering är frågor där jag kunnat bidra.”

Därför är det viktigt att STR-T finns?

”För de som känner sig stolta och värdesätter sin tornedalska identitet är förbundet en naturlig mötesplats oavsett om man bor kvar eller finns ute i världen. Med den nya grafiska profileringen försöker vi också hitta en enkel symbol för denna värdegrund.”

Favoritplats?

”Det finns flera favoritplatser för mig, men något som är någorlunda nära till hands är hembyn Huuki. En bygd där finskt, svenskt, tornedalskt, gammalt respektive modernt liv möts. Ylläs 3 mil bort med perfekt skidåkning och möjligheter till laxfiske i Muonio älv är också en favorit. Även det är en rekreationsplats med fysiskt arbete i motsats till kontorsarbetet i Haparanda.”

 

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den sjätte att svara på några frågor är ersättaren Börje Rytiniemi.

Styrelseroll: Ersättare

Aktiva år i styrelsen: Fem år

Bästa minnet: ”De gånger STR-T jobbat ihop med övriga minoriteter. Bland annat har vi haft ett seminarium i Stockholm där vi hittade gemensamma nämnare hos minoriteterna.”

Hjärtefrågor: ”Att hela vårt förvaltningsområde håller ihop. Tornedalen är ett jättestort område och det är viktigt att olika intressegrupper jobbar för samma sak och inte splittras i olika delar.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”För att bevara meänkieli. Och för att vara en gemensam röst gentemot myndigheter. Lobba för att vi finns och för att vi ska tas på allvar och för att det omsätts i praktiken i form av ekonomiska beslut.”

Favoritplats: ”Hemma i Kuivakangas där jag är omgiven av åker och älv. Jag vill ha utsikt och se ett land som brukas.”

 

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den femte att svara på några frågor är styrelseledamot Kerstin Salomonsson.

Styrelseroll: Styrelseledamot

Aktiva år: Fem år

Bästa minne: ” STR-T medverkade till att Luleå kommun ansökte om att bli förvaltningsområde för meänkieli.”

Hjärtefråga: Revitalisering av meänkieli.

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”Ser till att lagarna om nationella minoriteter följs vad gäller tornedalingar och meänkieli.”

Favoritplats: ”Mitt hus i Övre Soppero, där jag har delar av mina rötter. Där har jag alltid något projekt på gång i huset eller på tomten. Mitt favoritrum är mitt arbetsrum där jag har alla garner, tyger och stickmaskiner. Jag älskar att handarbeta.”

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den fjärde att svara på några frågor är avgående styrelseledamot Jan Johansson.

Styrelseroll: Ledamot

Aktiva år i styrelsen: 5 år

Mitt bästa minne från en händelse där styrelsen var involverad: ”När vi fört människor närmare varann och skapat nya samarbeten. Vill inte nämna något speciellt men det har varit några sådana tillfällen.”

Mina hjärtfrågor i föreningen: Kultur

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”Det är viktigt med kontinuitet och att det finns ett organ som följer upp de olika minoriteternas rättigheter och skyldigheter. I detta fall meänkieli.”

Favoritplats: ”Piilijärvi. Där är det fint och lugnt att vara. Dålig täckning på mobilen är också bra.”

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den tredje att svara på några frågor är styrelseledamot Daniel Särkijärvi.

Styrelseroll: Ordinarie ledamot

Aktiva år i styrelsen: 2 år

Mitt bästa minne från en händelse där styrelsen var involverad: ”Jag har svårt att peka ut en specifik händelse, men nog är det underhållande när den tornedalska humorn i styrelsen vänds på ett sådant sätt att de makthavare och byråkrater vi träffar blir varse om att det är meänkieli och tornedalingarna som är det normala och de själva och vad de representerar är det konstiga och svårförståeliga. ”

Mina hjärtefrågor i föreningen: ”Barnens rättigheter och möjligheter vad gäller identitet, språk och kultur.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”STR-T är en viktig part i jobbet med att påverka makthavare och samhället i rätt riktning så att vårt språk, vår identitet och vår kultur kan stärkas och utvecklas. Jag som tydligt ser de förändringar som sker, där STR-T är en drivande part, är stolt över att få vara med i detta viktiga arbete.”

Favoritplats: ”Den egna bastun på gården, framförallt vid de tillfällen då hela familjen badar och jag ser mina barn njuta av bastandet och vi skojar och pratar om allt möjligt på det språk som gör mig harmonisk och lugn, nämligen meänkieli.”

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

Under dessa veckor presenterar vi STR-Ts styrelse och den andra att svara på några frågor är vice ordförande Bengt Niska.

Styrelseroll: Vice ordförande

Aktiva år i styrelsen: 3 år

Mitt bästa minne från en händelse där styrelsen var involverad: ”När Luleå ansökte om att bli förvaltningsområde för meänkieli.”

Mina hjärtefrågor i föreningen: ”Allt som stärker STRT-T:s ställning, lokalt som nationellt.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”Vår historia och vårt arv ska tydliggöras.”

Favoritplats: ”Berget Jupukka, ett av Unescos världsarv med utsikt över min hembygd.”

Publicerat på

Personerna i styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

De kommande veckorna kommer vi att presentera STR-T:s styrelse och först ut att svara på några frågor är ordförande Tore Hjort.

Styrelseroll: Ordförande

Aktiva år i styrelsen: 9 år

Mitt bästa minne från en händelse där styrelsen var involverad: Tillkomsten av Tornedalingarnas dag den 15 juli.

Mina hjärtefrågor i föreningen: ”Engagemang i de samhälleliga frågorna, det vill säga frågor som berör oss alla på ett eller annat sätt, till exempel åldringsfrågor, undervisning, språk och kultur samt att hålla riksförbundet levande.”

Därför är det viktigt att STR-T finns: ”Bevakar viktiga frågor för vår minoritet!”

Favoritplats: ”Havet, skogen och skärgården! Tycker om att jaga och fiska.”