Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år.
Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

 

Kerstin Salomonsson, ordförande

[email protected]

 

Daniel Särkijärvi,  vice ordförande

[email protected]

 

 

Tapio Kostet, kassör

[email protected]

[email protected]

 

 

Linnea Huhta, styrelseledamot

[email protected]

 

Kurt Kalander, styrelseledamot

[email protected]

 

Börje Rytiniemi, styrelseledamot

[email protected]

 

Gun Olofsson, styrelseledamot

[email protected]

 

Hjördis Sigurdsdotter, styrelseledamot

[email protected]

 

Valberedning
Bengt Rytiniemi, sammankallande

[email protected] 

Mikaela Omark

[email protected]

Lena Jatko

[email protected]

 

Revisorer
Emil Anttila, Bror-Erland Härmä och ersättare Monica Holmström

Verksamhetsledare
Maja Mella

Administratör
Birgitta Rantatalo

Stadgar Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset