Riksförbundets styrelse

Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år.
Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

Bengt Niska, ordförande mailto:bengt.niska@str-t.com

Kerstin Salomonsson, vice ordförande

Tapio Kostet, kassör

Linnea Huhta, styrelseledamot

Johanna Nordblad Sirkka, styrelseledamot

Daniel Särkijärvi,  styrelseledamot

Eskil Radkvist, styrelseledamot

Victoria Esberg, styrelseledamot

Börje Rytiniemi, styrelseledamot

Gun Olofsson, suppleant

Bengt Aili, suppleant

Valberedning
Emil Kieri (sammankallande), Kerstin Tuomas Larsson och Lena Jatko

Revisorer
Emil Anttila, Bror-Erland Härmä och ersättare Monica Holmström

Verksamhetsledare
Maja Mella

Administratör
Juliana Bergman

Stadgar STR-T 2013-04-20 sid 1

Stadgar STR-T 2013-04-20 sid 2