Bli medlem

För 150 kronor stöttar du riksorganet STR-T och kan därigenom  påverka i angelägna frågor rörande språket, platserna, folket och hålla dig uppdaterad om det ”tornedalska” samt träffa andra tornedalingar. För familjer betalar du 200 kronor per år, oavsett hur många personer som ingår i hushållet. Efter att du betalat in avgiften får du med posten ett välkomstbrev med information och en meänflakupin.

 

Medlemskap löser du genom att betala in till bankgiro 669-2230 eller ett telefonsamtal till STR-T:s kansli 070-654 04 50 (torsdagar och fredagar).

Enskiltmedlemskap 150 kr

Familjemedlemskap 200 kr

OBS! Kom ihåg att ange namn på avsändare, postadress samt e-post på inbetalningskortet. Samt namn på övriga familjemedlemmar vid ”familjemedlem”. Ange även om ni vill tillhöra en av lokalavdelningarna Kalix, Stockholm, Uppsala, Gällivare, Pajala, Umeå eller Övertorneå.