Stötta riksförbundet STR-T genom att bli medlem och få mer möjlighet att också påverka i frågor rörande språket, kulturen, folket och revitaliseringen. Håll dig uppdaterad om det ”tornedalska” och ”kvänska” samt träffa andra tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Enskiltmedlemskap 150 kr / år

Familjemedlemskap 200 kr / år

Förening/Organisation 500 kr / år

Medlemskap löser du genom att betala in till bankgiro 669-2230 eller via swishnr 1235432117

Meddela vid inbetalning: ”medl., namn, adress, e-post, telnr” Frivilligt: Ange lokalförening Ni önskar tillhöra. Exempel:   ”medl. Pajala, Sven o Svea  Svensson, Strandv. 112. 98060 Kplo, [email protected], 0706540450

OBS familj! Ange gärna samtliga familjemedl. namn.

Välkomstbrev med pin skickas till varje medlem.

Vid utlandsbetalningar används följande info:

IBAN: SE06 8000 0826 4491 3214 0865  BIC: SWEDSESS (Sparbanken nord)

OBS! Om info inte ryms kan ni mejla eller ringa för komplettering till 070 654 04 50, [email protected]

GDPR. Sekretess och behandling av personuppgiter. Läs mer HÄR