Nominera till STR-T:s styrelse


Nu har ni möjlighet att nominera ledamot samt suppleant till STR-T:s förbundsstyrelse. Du kan nominera någon som du vet är intresserad av STR-T:s arbete. Säkerställ att personen är tillfrågad. Du kan också nominera dig själv. Skicka din nominering senast 28/2 till valberedningens sammankallande Bengt Rytiniemi [email protected]