STR-T:n styyrelsin jäsenet

Näinä viikkoina met esitämmä STR-T:n styyrelsiä ja yheksäs vastaahmaan muutamphiin kysymykshiin oon styyrelsin jäsen Johanna Nordblad Sirkka.

Styyrelsipaikka: Jäsen.

Aktiiviä vuosia: 2 vuotta.

Paras muisto tapahtumasta jossa styyrelsi oli matkassa: ”Meän aktivistiteko Luulajassa ko Luulajan politiikkerit piit äänestää meänkielen hallintoaluheesta.”

Syänkysymys: ”Koulutus. Siinä oon, tämän päivän näkymältä, paljon puutheelista.”

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä: ”No ko se oon tärkeätä ette oon järjestöjä jokka tekevät työtä meän oikeuksitten puolesta ja meän identtiteetin ja itteluottamuksen vahvistamiseksi.”

Lempipaikka: ”Styyka Raanujärvelä”.

Meänkielensi Erling Wande

 

 

STR-T:n styyrelsin jäsenet

Näinä viikkoina met esitämmä STR-T:n styyrelsiä ja kaheksas vastaahmaan muutamphiin kysymykshiin oon styyrelsin jäsen Daniel Snell.

Styyrelsipaikka: Syppleantti

Aktiiviä vuosia: Yksi vuosi

Paras muisto tapahtumasta jossa styyrelsi oli matkassa: ”En ole valitettavasti vielä keriny olla styyrelsin kansa yhessä isomissa tapahtumissa, osaksi siksi ette minun oon valittu vastaaikhoin, mutta siksiki ko asun Göteborgissa enkä ole keriny styyrelsin kautta saa tehtäviä.”

Syänkysymys: ”Säilyttämällä ja viemällä ulos toornionlaaksolaista kulttuuria ja sillä laila näyttää minkä rikhaan kulttuurin met olema perihneet meän kasvatuksessa ja ette olema ylpeitä siittä.”

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä: ”Meän toornionlaaksolaisen perintheen säilyttämiseksi.”

Lempipaikka: ”Pajalalla, jossa olen kasunut ylös, oon aina ollu erityinen asema minun elämässä. Sielä oon minun turva ja sielä oon net seikkailut joita mulla oon matkassa lapsuuesta saakka, net, jokka oon tehneet minusta sen minkä mie tänä päivänä olen.”

Meänkielensi Erling Wande

STR-T:n styyrelsin jäsenet

Näinä viikkoina met esitämmä STR-Tn styyrelsiä ja seittemäs vastamhaan muutamphiin kysymykshiin oon rahastonhoitaja Tapio Kostet.

Styyrelsipaikka ja aktiivia vuosia?

”Mie olen förpyntin rahastonhoitaja vuesta 2007 asti niin ette mulle oon karttunu 9 vuotta styyrelsissä. Mie olen jo ensimäisestä vuesta asti sanonu ette paikka oon vakantti, mutta vieläkhään ei ole löytyny kethään joka olis halunu ottaa yli rahaston hoitajan tehtävät. Rahastonhoitajan roolissa olen saanut paljon apua kansliistä, jossa Siw Vanhatalo oon tomittannu kuukausiraportit ja järjestänny asiat niin ette förpyntin hallinoliset rytiinit oon olheet oorninkissa.”

Paras muisto?

”Kaikhiin selviin muisto oon ensimäisestä styyrelsikokouksesta vuona 2007 ko meilä oli oikeen viisjunääri kokous Korpilompolossa ja löysimä punasen langan toishaalta pykälitten välilä, niitten jokka määräävät mitä förpyntin pittää tehhä, ja toishaalta niissä erilaisissa maholisuuksissa, joita met löysimä silloin. Ikävä kyllä paljon siittä oon jäänyt puolivälhiin rajun toelisuuen vuoksi, niinku siiheen kunka paljon (eli vähän) varoja förpyntilä oon ollu käytettävissä.”

Syänkysymys?

”Kuluhneena vuosina tehtävä oon ensi siassa ollu ette löytää tasapainon menojen ja käytössä olevitten määrärahoitten välilä. Tällä laila met olema näinä vuosina onnistunheet rakentamhaan perustan, joka oon joksiki tasapainossa. Samala tulevaisuuen kysymykset oon olheet minun syäntä lähelä; osalistuminen säänöitten läpikäynissä, siinä tarkotuksessa, ette laajentaa sitä, kukka saattaisit samastaa ittensä meänkielen puhuhjiin, sovitus flakukysymyksessä, joka johti siiheen ette met saima yhtheisen symboolin, niinku kansa käynissä oleva graaffisen prufiilin teko kuuluva kysymyksiin, joihiin mie olen saattanu vaikuttaa.”

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä?

”Niile jokka oon ylpeitä siittä ja antavat arvoa omale toornionlaaksolaisele identtiteetile förpynti oon luonolinen kohtaamispaikka, huolimatta siittä assuuko täälä vain kaukana maailmala. Tämän uuen graaffisen prufiilin kautta met freistaama kansa löytää enkeltin symboolin tälle arvoperustalle.”

Lempipaikka?

”Mulla oon monta lempipaikkaa, mutta se joka oon siksiki lähelä oon minun kotikylä Huuki. Se oon seutu, missä suomalaisuus, ruottalaisuus, toornionlaaksolaisuus, vanhaa ja uusi elämä kohtaavat toisia. Ylläs, kolmen pelikuorman päässä, mainio hihtomaisema, ja sen lohipyyntömaholisuuet Muonion väylässä oon ykköspaikala. Seki tarjoaa lepoa fyysisen työn kautta, vastakohtana Haaparannan kontturityöle.”

Meänkielensi Erling Wande

 

 

STR-T:n styyrelsin jäsenet

Näina viikkoina met esitämmä STR-Tn styyrelsiä ja kuues vastaahmaan muutamphiin kysymykshiin oon styyrelsin jäsen Börje Rytiniemi.

Styyrelsipaikka: Varajäsen.

Aktiiviä vuosia: Viis vuotta.

Paras muisto: ”Net kerrat ko STR-T oon ollu yhtheistyössä toisten minuriteetitten kansa. Meilä oon muun muassa ollu yksi seminaari Stokholmissa, jossa met löysimä minuriteetile yhtheisiä tekijöitä.”

Syänkysymys: ”Ette koko meän toimintaalue pyssyy koossa. Toornionlaakso oon valtavan laaja ja se oon tärkeätä ette kaikki eri intressijoukot pyrkivät samhaan suunthaan eikä haijainu eri osiksi.”

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä: ”Meänkielen säilymiselle. Ja se saattaa toimia yhtheisennä äänenä viranomaisia vasthaan. Lobata meän puolesta ja että meät otethaan toela, niin ette pyrkimykset tulevat toeksi ja ette päätethään niitten rahotuksestaki. ”

Lempipaikka: ”Kuivakangas, se oon kotona, sielä net oon, pellot ja väylä. Mie tykkään näköalasta ja nähhä maata jota pruukathaan.”

 

 

STR-T:n styyrelsin jäsenet

Näinä viikkoina met esitämmä STR-T:n styyrelsiä ja viies vastaahmaan muutamphiin kysymykshiin oon styyrelsin jäsen Kerstin Salomonsson.

Styyrelsipaikka: Jäsen

Aktiiviä vuosia: Viis vuotta

Paras muisto: ”STR-T vaikutti siiheen, ette Luulajan kunta haki meänkielen toimintaaluheeksi.”

Syänkysymys: Meänkielen revitaliseerinki.

Siksi STR-T:n olemassaolo oon tärkeä: ”Valvoo ette kansalisia minuriteettilakia nouatethaan toornionlaaksolaisten ja meänkielen osalta.”

Lempipaikka: ”Minun talo Yli-Sopperossa, jossa mulla oon osa minun juurista. Sielä mulla aina oon joku prujekti käynissä talossa eli tontila. Minun lempihuone oon työhuone, jossa mulla oon kaikki minun langat, vaatheet ja kutomakonheet. Mie rakastan käsityötä.”

Meänkielensi Erling Wande