Jäsenet Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaisitten johtokunnassa

Näinä viikkoina met esittelemmä STR-T:n johtokunnan ja neljäs joka vastaa joitaki kysymyksiä oon Jan Johansson joka nyt jättää johtokunnan.

Johtokunnan paikka: Jäsen

Aktiiviä vuosia johtokunassa: 5 vuotta

Minun paras muisto tapahtumasta missä johtokunta oon ollu matkassa: ”Ko met olema viehnee ihmisiä lähemäksi toisia ja luohnee uusia yhtheistöitä. En halva mainita mithään erityistä mutta oon ollu joitaki semmosia hetkiä.”

Minun lempkysymyksiä föreninkissä: Kylttyyri

Siksi oon tärkeä ette STR-T oon: ” Oon tärkeä ette oon jatkuvuus ja ette oon järjestö mikä seuraa minuriteetitten oikeuksia ja velvolisuuksia. Tässä asiassa meänkieli.”

Favuriittipaikka: ”Piilijärvi. Sielä oon kaunis ja rauhalinen olla. Huono mupiiliyhtheys oon kans hyvä.”

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

Jäsenet Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaisitten johtokunnassa

Näinä viikkoina met esittelemmä STR-T:n johtokunnan ja kolmas joka vastaa joitaki kysymyksiä oon Daniel Särkijärvi.

Johtokunnan paikka: Vakituinen jäsen

Aktiiviä vuosia johtokunnassa: 2 vuotta

Minun paras muisto tapahtumasta missä johtokunta oli matkassa: ”Mulla oon vaikea viitata erityistä tapahtumaa, mutta kyllä se oon hauska ko toornionlaaksolainen huumori johtokunnassa kääntyy sille mallin ette net vallanpitäjät ja virkamiehet mitä met kohtaama huomaava ette se oon meänkieli ja toornionlaaksolaiset jokka oon normaalia ja net itte ja mitä net eustava oon kummaa ja vaikeata ymmärtää.”

Minun lempikysymykset föreninkissä: ”Lasten oikeuet ja maholisuuet mikkä koskeva itentiteettiä, kieltä ja kylttyyriä.”

Siksi oon tärkeä ette STR-T löytyy: ”STR-T oon tärkeä puoli työssä ette vaikuttaa vallanpitäjiä ja yhtheiskuntaa oikealle päin ette meän kieli, meän itentiteetti ja meän kylttyyri vahvistuu ja kehittyy. Mie joka selvästi näen niitä muutoksia mikkä tapahtuva missä STR-T oon ajava osa, olen ylpeä ette saa olla matkassa tässä tärkeässä työssä.”

Favuriittipaikka: ” Oma sauna kartanolla, olletikki sillon ko koko pere saunoo ja näen ko minun lapset nauttiva saunomisesta ja met laskema leikkiä ja puhuma kaikkea sillä kielelä mikä tekkee minun harmuuniseksi ja rauhaliseksi, näessi meänkieli.”

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

Jäsenet Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaisitten johtokunnassa

Näinä viikkoina met esittelemmä STR-T:n johtokunnan ja toinen joka vastaa joitaki kysymyksiä oon varapuhheenjohtaja Bengt Niska.

Johtokunnan paikka: Varapuhheenjohtaja

Aktiiviä vuosia johtokunnassa: 3 vuotta

Minun paras muisto tapahtumasta missä johtokunta oli matkassa:” Ko Luulaja haki hallintoalueeksi meänkielele.”

Minun lempiasiat föreninkissä: ” Kaikki mikä vahvistaa STR-T:n asentoa, paikalisesti ja kansalisesti.”

Siksi oon tärkeä ette STR-T löytyy: ”Meän histuurian ja meän perintheen häätyy tehä selväksi.”

Favuriitipaikka: ”Jupukka, yks Unescon mailmanperinöistä mistä oon näköala minun kotiseuule päin.”

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

 

Jäsenet Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaisitten johtokunnassa

Seuraavilla viikoila met esittelemmä STR- T:n johtokunnan ja ensimäinen vastaahmaan joitaki kysymyksiä oon puhheenjohtaja Tore Hjorth.

Johtokunnan paikka: Puhheenjohtaja

Aktiiviä vuosia johtokunnassa: 9 vuotta

Minun paras muisto tapahtumasta missä johtokunta oli matkassa: Ko päätethiin ette Toornionlaaksolaisten päivä oon 15 heinäkuuta.

Minun lempikysymykset föreninkissä: ”Osalistuminen yhteiskunnan kysymyksiin, se oon kysymykset jokka koskeva meitä kaikkia yhelä eli toisela laila, esimerkiksi vanhoitten kysymykset, koulutus, kieli ja kylttyyri ja ette pittää valtakunnalisen liiton elävännä.”

Siksi oon tärkeä ette STR-T löytyy: ”Se valvoo tärkeitä kysymyksiä meän minuriteetile!”

Favuriittipaikka: ” Meri, mettä, ja saaristo! Tykkään jahista ja kalastamisesta!”

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund