Liitto oon paikalisjärjestö STR-Tssä joka perustethiin 1982. Lissää tietoa löyät tästä www.tornedalingar.se

Sie löyät myös Tornedalingar i Stockholm Facebookista ja Instagramista

 

Styyrelsi

Rut Niska Säfström, puhheenjohtaja

Eva Wuolikainen, sihteeri

Kjell Hietala, kasööri

Anna Jonsson Storm, johtokuntajäsen

Lisbeth Nåmark, johtokuntajäsen

Mervi Erkheikki, johtokuntajäsen

Varajäsenet

Ronny Pettersson

Annette Wikudd

Stefan Lindahl

Tilintarkastajat

Tage Rowa

Pertti Spets

Vaalinvalmisteliat

Sören Svartz

Kristina Hedström

Krister Wennberg

Retaktööri

Susanne Redebo [email protected]ail.com