Liitto oon paikalisjärjestö STR-Tssä joka perustethiin 1982. Lissää tietoa löyät tästä www.tornedalingar.se

Sie löyät myös Tornedalingar i Stockholm Facebookista ja Instagramista

 

Johtokunta

Rut Niska Säfström, puhheenjohtaja

Kjell Hietala, kasööri

Eva Wuolikainen, sihteeri

Anna Jonsson Storm, johtokuntajäsen

Lisbeth Nåmark, johtokuntajäsen

Mervi Erkheikki, johtokuntajäsen

Ronny Pettersson, varajäsen

Annette Wikudd, varajäsen

Stefan Lindahl, varajäsen

 

Tilintarkastaja

Tage Rowa

Pertti Spets

 

Vaalinvalmistaja

Sören Svartz

Kristina Hedström

Krister Wennberg