STR-Tn paikalisjärjestö Matarinkissä perustethiin 2011.

 

Styyrelsi

Torvald Pääjärvi, puhheenjohtaja
Marita Mattson Barsk, sihteeri
Sven Kostenius, kasööri
Ove Kohkoinen, johtokunnanjäsen
Bengt Aili,johtokunnanjäsen

Varajäsen
Doris Notlind
Tage Bucht