Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalavdelning till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalavdelningen har ingen egen hemsida och nås via [email protected]

Styrelsen för Tornedalingar i Uppsala

Ordinarie ledamöter:

Tyra Helena Lindström, ordförande

Irma Ridbäck, sekreterare tillika kassör (1 år)

Bengt Bucht, vice ordförande

Bo Lauri

Hjördis Sigurdsdotter

Ersättare:

Irene Niva Strand

Eva Hellman

Revisorer:

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

Valberedning:

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

Aktiviteter

Under 2019 har vi haft dels föreningsmöten, dels öppna föreläsningar. Varje möte har som tema att, vi lär oss mera om Tornedalens historia, kultur och näringsliv. Våra möten hålls på söndagar, såväl föreningsmöten som studiecirklar.

20 januari var ett medlemsmöte, där vi under vår ordförande Tyra Helena Lindströms ledning diskuterade förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. Vi utsåg också fem arbetsgrupper grupper. Fyra kaffegrupper leds av Irene Niva Strand, och dessutom har vi nu en programgrupp som består av Hjördis Sigurdsdotter, Aina Lind Nakoff och Anna-Lena Öhlund.

17 februari var det nytt medlemsmöte, där Tyra Helena Lindström föreläste om en by, ”Från rökstuga till bondgård”. Hon byggde upp sitt föredrag med bilder och knöt an till sin senaste bok, Från Anna och Adam till Matilda, om 150 år av nybyggarliv från 1732 till 1880.

Årsmötet 17 mars kompletterades av Bengt Bucht med ett föredrag om vår föreläsningsserie, som avslutades i november 2018.

Bengt återkom 14 april där han föreläste om utvecklingen i Karungi och mest om sin hemby Lehtikangas. Bengt berättade och illustrerade med bra bilder om utvecklingen inom byn från tidigt 1900-tal, där jordbruket var viktigaste näringen och vad som hände i samhället och hur utvecklingen blev fram till tiden efter 1950, med avflyttning och avfolkning.

Våren avslutades 12 maj, då Björn Ylipää, matkreatör med Tornedalen i grytan och kokboken. Han berättade om sitt liv genom bilder ur sin bok Smak av Norrsken. Han påminde oss om maträtter som vi är välbekanta med ”Dopp i kopp” och ”Kuivalihavelli”.

 

Här finner du program för hösten 2019.

 

Föreningens senaste nyhetsbrev kan du läsa här: Nyhetsbrev 2019.4