Uppsala

Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalavdelning till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalavdelningen har ingen egen hemsida och nås via tornedalingarna.uppsala@gmail.com

 

Styrelse

Tyra Helena Lindström, ordförande

Irma Ridbäck, sekreterare tillika kassör (1 år)

Övriga styrelseledamöter:

Bengt Bucht

Bo Lauri

Hjördis Sigurdsdotter

Suppleanter:

Irene Niva Strand

Maria Matilainen

Revisorer:

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

Valberedning:

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

 

Aktiviteter

Våren närmar sig. Regnskurar tar bort snön. Vi fortsätter lära oss mera om Tornedalens historia och kultur.

OBS! Vår föreläsning i april är redan söndagen den 15 aprilMissa inte den här föreläsningen om kommunikationer, mest om järnvägar. Journalisten Jan Bergsten talar.

Notera i almanackan, likaså nästa, som blir söndagen den 6 maj, då vi möter Staffan Hansson. Studiecirklarna träffas för sista gången i denna termin nu på söndag 8 april. Men ny start blir det den 2 september.  Läs mer: nyhetsbrev_nr1_ 18

Aktuellt under våren 2018 vt Föreläsn

Föreläsningsserien Tornedalens historia

Föreläsningsserien avser att översiktligt belysa utvecklingen i Tornedalen, från förhistorisk tid till nutid. Ämnen som behandlas tar upp några viktiga skeenden i Tornedalens historia med betoning på beslut av betydelse för bland annat språket och kulturen. Serien planeras pågå till mitten av 2018 och den riktar sig till alla med intresse för Tornedalen och för nationella minoriteter.

Ämnesområden som berörs:

– Tornedalens klimat

– Språk och kultur i Tornedalen

– Religion i Tornedalen

– Tornedalens geografi och geologi – med betoning på istiden

– Bosättning, in- och utvandring

– Krig och gränsdragning

– Infrastruktur och näringsliv i Tornedalen – i ett historiskt perspektiv

Invigningsceremoni Uppsala. Foto Sven Aaro

Foto: Sven Aaro

Invigningen den 20 mars 2016

Tyra Helena Lindström, ordförande för föreningen Tornedalingar i Uppsala, klippte det blåa bandet och invigde därmed föreläsningsserien. Till vänster Sören Lejonclou och till höger Bengt Bucht.

Inledningsföreläsare var professor em. Sven Israelsson, bördig från Nattavaara by. Han talade om det speciella klimatet i Tornedalen och hur vädret var under svältåren på 1800-talet. Vid föreläsningen deltog upp emot 50 åhörare.

Här hittar du föreläsningarna i artikelform:

11 september 2016 Anders Bäckström 1800-talets väckelse, inklusive laestadianismen, som tillgång och problem i samhällsutvecklingen