Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalavdelning till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalavdelningen har ingen egen hemsida och nås via [email protected]

Styrelsen för Tornedalingar i Uppsala

Ordinarie ledamöter:

Tyra Helena Lindström, ordförande

Irma Ridbäck, sekreterare tillika kassör (1 år)

Bengt Bucht, vice ordförande

Bo Lauri

Hjördis Sigurdsdotter

Ersättare:

Irene Niva Strand

Maria Matilainen

Revisorer:

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

Valberedning:

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

Aktiviteter

Under ht 2018 fortsätter vi med öppna föreläsningar och vi lär oss mer om Tornedalens historia, kultur och näringsliv.

Söndag 23 september: F.d. riksdagsledamoten, utredaren, pol.mag. Lennart Rohdin ”Meänkieli erkändes som minoritetsspråk – hur gick det sedan?”

Söndag 21 oktober: Journalisten, författaren Bosse Johansson ”Flottningen i Torne älv.”

Söndag 25 november: Journalisten, författaren Petter Antti ”Religionens utveckling i Tornedalen – från hedendom till kristendom. Särkilax kapell.

Läs mer om föreläsningsserien här: 2018 ht Föreläsn

Föreningens senaste nyhetsbrev kan du läsa här: Nyhetsbrev 2018,5

Föreläsningsserien – Tornedalens historia

Föreningen Tornedalingar i Uppsala genomför en flerårig serie föreläsningar om Tornedalens historia. Föreläsningsserien avser att översiktligt belysa utvecklingen i Tornedalen, från förhistorisk tid till nutid. Ämnen som behandlas tar upp några viktiga skeenden i Tornedalens historia med betoning på beslut av betydelse för bland annat språket och kulturen samt företagsamheten. Serien påbörjades under 2016 och planeras pågå till och med 2018. Föreläsningsserien riktar sig till alla med intresse för Tornedalen och för nationella minoriteter.

Vad är Tornedalen och vem är tornedaling?

Svenska Tornedalen är ett geografiskt område i nordöstra Sverige och finska Tornedalen på motsvarande sätt ett område i nordvästra Finland. Tornedaling är på samma sätt befolkningen i ovan nämnda områden. En enkel geografisk definition är befolkningen längs Torne-, Muonio- och Könkämä älvar.

Föreläsningarna

Nedan hittar du föreläsningarna i artikelform (de artiklar som är läsbara är markerade med LÄS)

-Tornedalens geografi, geologi och klimat

+Prof.em. Sven Israelsson, Uppsala. ”Tornedalens klimat – varför så speciellt och vad hände under svältåren på 1800-talet.” LÄS

+Geofysiker FD Sven Aaro, Uppsala. ”Tornedalens berggrund – med Sveriges äldsta historia.”

+Geolog FL Henrik Mikko, Knivsta. ”Istiderna och jordarterna.”

-Språk och kultur i Tornedalen

+Prof.em. Leena Huss, Uppsala. ”Språk och identitet i Tornedalen.” LÄS

+Prof.em. Erling Wande, Uppsala. ”Från finsk dialekt till meänkieli-nedslag i vårt språks utvecklingshistoria.”

+Prof. Lars Elenius, Luleå. ”Identitetsförändring som resultat av modernisering och skolpolitik i Tornedalen.”LÄS

+Journalist och musiker Hasse Alatalo, Luleå. ”Traditionell musik i Norrbottens finnbygder.” LÄS

+Pol.mag. Lennart Rohdin, Gräddö.”Meänkieli erkändes som minoritetsspråk. Hur gick det sedan?” LÄS

-Befolkning och migration

+Arkeolog Olof Östlund, Norrbottens museum. ”Aareavaara och pionjärtiden med utblick över Nordkalotten.” LÄS

+Prof. Lars Elenius, Luleå-Umeå. ”Kolonisation och invandring till Tornedalen””Invandring, kolonisation och identitet i Tornedalen.” LÄS

+Prof.em. Einar Niemi, Tromsö universitet. ”Från Tornedalen till Nordnorge och vidare till USA.”

-Krig och gränsdragning

+Prof. Lars Elenius, Luleå-Umeå. ”De ekonomiska konsekvenserna av Tornedalens delning 1809.”LÄS

+Mil.historiker Lars Gyllenhaal, Piteå. ”Nya rön om världskrigen i Tornedalen.” LÄS

-Infrastruktur och näringsliv i Tornedalen – i ett historiskt perspektiv

+Red. och ansv.utg. Örjan Pekka, Haparandabladet. ”Utmaningarna i ett gränsland för Haparandabladet – en flerspråkig tidning.”

+Prof.em. Staffan Hansson, Luleå. ”Från Kengis till Kaunisvaara.” LÄS

+Författare-journalist Jan Bergsten, Luleå. ”Järnvägen till/i Tornedalen.”

+Författare, journalist Bosse Johansson, Kalix. ”Flottningen i Torneälven.” LÄS

-Religion i Tornedalen

+Prof.em. Anders Bäckström, Uppsala. ”1800-talets väckelse, inklusive laestadianismen, som tillgång och problem i samhällsutvecklingen.” LÄS

+Journalisten, författaren Petter Antti, Gammelstad.  ”Religionens utveckling i Tornedalen – från hedendom till kristendom.” LÄS