Uppsala

Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalavdelning till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.
Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalavdelningen har ingen egen hemsida och nås via tornedalingarna.uppsala@gmail.com

Tyra Helena Lindström, ordförande
Bengt Bucht, vice ordförande
Irma Ridbäck, sekreterare tillika kassör (1 år)

Övriga styrelseledamöter:

Sven Aaro

Hjördis Sigurdsdotter

Suppleanter:

Bo Lauri

Maria Matilainen

 

Föreläsningsserien Tornedalens historia

Föreläsningsserien avser att översiktligt belysa utvecklingen i Tornedalen, från förhistorisk tid till nutid. Ämnen som behandlas tar upp några viktiga skeenden i Tornedalens historia med betoning på beslut av betydelse för bland annat språket och kulturen. Serien planeras pågå till mitten av 2018 och den riktar sig till alla med intresse för Tornedalen och för nationella minoriteter.

Ämnesområden som berörs:

– Tornedalens klimat

– Språk och kultur i Tornedalen

– Religion i Tornedalen

– Tornedalens geografi och geologi – med betoning på istiden

– Bosättning, in- och utvandring

– Krig och gränsdragning

– Infrastruktur och näringsliv i Tornedalen – i ett historiskt perspektiv

Invigningsceremoni Uppsala. Foto Sven Aaro

Foto: Sven Aaro

Invigningen den 20 mars 2016

Tyra Helena Lindström, ordförande för föreningen Tornedalingar i Uppsala, klippte det blåa bandet och invigde därmed föreläsningsserien. Till vänster Sören Lejonclou och till höger Bengt Bucht.

Inledningsföreläsare var professor em. Sven Israelsson, bördig från Nattavaara by. Han talade om det speciella klimatet i Tornedalen och hur vädret var under svältåren på 1800-talet. Vid föreläsningen deltog upp emot 50 åhörare.

Nästa föreläsning: Språkpolitiken i Tornedalen, professor em. Lars Elenius

Öppet föreningsmöte, Stora salen, 1 tr.

Söndagen 5 november, kl 14.00–15.30/16.00.

Entré inkl. kaffe: 40 kr.

Välkomna!

Läs mer här om kommande föreläsningar Höst 2017 program