Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalförening till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalföreningen har ingen egen hemsida och nås via [email protected]

Styrelse

Tyra Helena Lindström, ordförande

Bengt Bucht, viceordförande

Irma Ridbäck, kassör tillika sekreterare

Bo Lauri, ledamot

Hjördis Sigurdsdotter, ledamot

Irene Niva Strand, suppleant

Eva Hellman, suppleant

 

Revisor

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

 

Valberedning

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

 

Aktiviteter

Här vårt senaste Nyhetsbrev 2021.2, sammansatt efter föreningens möte, digitalt möte,

med Sannings- och Försoningskommissionen den 2 mars.

Vårvintern är här! Solen lyser upp hela naturen. Nu kan vi hoppas på allt gott i hälsa och väderlek.

Så att vi snart kan hålla ett möte.

Hälsningar,

STYRELSEN

Tyra Helena Lindström, ordf.

 

Skrivelse: Underlag Kommissionen