Umeå

Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar boende runt Västerbotten, samt för alla andra västerbottningar som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.
www.tornedalingarumea.se

 

Styrelse

Kerstin Salomonsson, ordförande
Lars Danskog, sekreterare
Berit Lovén, kassör
Ari Hellberg, ledamot
Rita Poromaa, ledamot

Suppleanter

Tage Alalehto

Ulf Johansson

 

Programråd

Rita Poromaa

Birgitta Brännvall

 

Valberedning

Lennart Häggberg

Margatetha Bucht Bråting

Tage Alalehto

 

Revisorer

Britta Häggberg

Berit Boström, suppleant