Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar boende runt Västerbotten, samt för alla andra västerbottningar som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.
www.tornedalingarumea.se

Styrelse

Tage Alalehto, ordförande
Ove Grape, sekreterare
Berit Lovén, kassör
Ari Hellberg, ledamot
Rita Poromaa, ledamot

Suppleanter

Ulf Johansson

Programråd

Rita Poromaa

Birgitta Brännvall

Valberedning

Margaretha Bucht Bråting

Lennart Häggberg