Lokalavdelningen bildades 1982 och jobbar för att vår minoritet ska bevaras, både kulturellt och språkligt. Vi utgör också en träffpunkt för tornedalingar i förskingringen och möts på föreläsningar, studiecirklar (i bland annat meänkieli), fester, evenemang och after works.

Ruth Niska Säfström, ordf. Tornedalingar i Stockholm och STR-T:s ordf. Bengt Niska. Foto: Susanne Redebo

 

Välkommen som medlem, du kommer att få Stockholms lokalavdelnings medlemsblad fyragånger per år, via mejl och/eller post. I den berättar vi om alla evenemang i huvudstaden och nyheter som rör vår minoritet. Ni hittar oss även på Facebook och  Instagram. Tornedalingar i Stockholms webbredaktör/redaktör heter Susanne Redebo och nås via mejl [email protected] 

 

Styrelse

Rut Niska Säfström, ordförande

Eva Wuolikainen, sekreterare

Kjell Hietala, kassör

Tuula Kalander, ledamot

Lisbeth Nåmark, ledamot

Suppleanter

Anna Jonsson-Storm

Inez Mäkitalo

Stefan Lindahl

Valberedning

Sören Svartz

Kristina Hedström

Krister Wennberg

Revisorer

Tage Rowa

Mariann Lundström