Lokalföreningen bildades 1982 och jobbar för att vår minoritet ska bevaras, både kulturellt och språkligt. Vi utgör också en träffpunkt för tornedalingar i förskingringen och möts på föreläsningar, studiecirklar (i bland annat meänkieli), fester, evenemang och after works.

Ruth Niska Säfström, ordf. Tornedalingar i Stockholm och STR-T:s tidigare ordf. Bengt Niska. Foto: Susanne Redebo

 

Välkommen som medlem, du kommer att få Stockholms lokalförenings medlemsblad fyragånger per år, via mejl och/eller post. I den berättar vi om alla evenemang i huvudstaden och nyheter som rör vår minoritet. Ni hittar oss även på Facebook och  Instagram. Tornedalingar i Stockholms  webbredaktör/redaktör heter Susanne Redebo och nås via mejl [email protected]
Besök gärna vår webbsida.

 

Styrelse

Rut Niska Säfström, ordförande

Kjell Hietala, kassör

Eva Wuolikainen, sekreterare

Anna Jonsson Storm, ledamot

Lisbeth Nåmark, ledamot

Mervi Erkheikki, ledamot

Ronny Pettersson, suppleant

Anette Wikudd, suppleant

Stefan Lindahl, suppleant

 

Revisor

Tage Rowa

Pertti Spets

 

Valberedning

Sören Svartz

Kristina Hedström

Krister Wennberg