Pressmeddelande: Vernissage kotimatka

Utställningen Kotimatka berättar om den tornedalska, kvänska och lantalaisiska historian genom föremål, ljudklipp och fotografier. Tisdag 24 aug kl. 13.00…