Kulturstipendium barn och ungdom 2017

Gun Olofsson, styrelseledamot, tillsammans med Julia Niemi och Klara Pasma. Foto: Hasse Stenudd, Haparandabladet. Julia Niemi och Klara Pasma tilldelas…